Vurdering

Vurdering og rådgivning

Få lavet en professionel vurdering og/eller rådgivning:

  • Ved køb eller salg af klaverer og flygler.
  • I forbindelse med arv, hvor der måske er brug for at vide værdien af instrumentet.
  • Ved forsikringsskader.
  • Før du henter et klaver eller flygel, som du selv har købt privat.